Ban taɓa yin asara ba, Ni WININ KO KO KOYA. - Nelson Mandela

Ban taɓa yin asara ba, Ni WININ KO KO KOYA. - Nelson Mandela

Blank

Ban taɓa yin asara ba, Ni WINI KO KO KOYA.
- Nelson Mandela

Za ka iya kuma son