Yi kowace rana kwarewarku. - John Wooden

Yi kowace rana kwarewarku. - John Wooden

Blank

Yi kowace rana kwarewarku.
- John Wooden

Za ka iya kuma son